ABRA G1 - daňová evidence

19. Únor 2009 - 12:02 — admin

ABRA G1 je moderní informační systém určený pro malé společnosti či živnostníky, kteří se zabývají obchodem, poskytováním služeb, ale i jinými podnikatelskými aktivitami a vedou daňovou evidenci popř. další agendy - sklady, mzdy, maloobchod.

Účetní program ABRA G1 pro vedení daňové evidence můžete zakoupit v našem obchodě BlahaSoft za velmi výhodných podmínek - poštovné zdarma, flash disk jako dárek atd. Ceny za základní daňovu evidenci jsou již od 1990,- Kč bez DPH.

ABRA G1

ABRA G1 vyniká uživatelským komfortem a nabídkou široké škály standardních funkcí. Díky tomu lze např. pracovat ve více otevřených agendách současně, vystavovat doklady v cizích měnách (i s DPH), tisknout hlášení Intrastat, vytvářet vlastní tiskové sestavy a reporty. Systém umožňuje hromadné operace jako je kopírování, oprava či mazání. Data lze exportovat do různých formátů (například do MS Excel), dokumenty posílat e-mailem v HTML, PDF či jiných formátech, obrázky a jiné dokumenty ukládat jako přílohy dokladů. S úřady je možné komunikovat elektronicky.

Provázání všech agend navíc přispívá k zjednodušení firemních procesů a přináší tak i zvýšení efektivity práce v jednotlivých oblastech činnosti.

Základní vlastnosti ABRA G1

 • Jednotné a intuitivní ovládání v kombinaci s propracovaným výchozím nastavením umožňuje rychlý start práce se systémem.
 • Práce ve více otevřených agendách najednou, jejichž maximální provázanost zvyšuje uživatelský komfort a produktivitu práce.
 • Definovatelné výstupy v libovolných formátech s možností automatického odesílání dokladů e-mailem usnadňuje komunikaci.
 • Pomocí definovatelných exportů dat lze přenášet data do jiných aplikací.
 • Firmu z adresáře lze automaticky dohledat v internetovém obchodním rejstříku nebo na mapě.
 • Definovatelné položky včetně definice vstupních formulářů pro jejich vyplnění, možnost výběrů a filtrace podle těchto položek a jejich tisk v sestavách pomohou rozšířit základní datovou strukturu a přizpůsobit tak systém vašim individuálním potřebám.
 • Evidence DPH, DPH přiznání v tištěné i elektronické podobě, podpora potvrzování dobropisů.
 • Libovolné množství skladů, objednávky přijaté včetně systému rezervací zboží na skladě, objednávky vydané a systém generování objednávek podle potřeby skladu.
 • Podpora čárových kódů v celém systému.
 • Slevové systémy a tvorba ceníků globálních i individuálních pro firmy či skupiny zboží.
 • Podpora cizích měn a kurzových rozdílů, kurzový lístek s aktualizací z internetu.
 • Sledování změn umožňuje evidenci všech provedených změn dokladů s možností zpětného dohledání kdo, kdy a co změnil.
 • Možnost připojení libovolných příloh k dokladům.
 • Otevřená architektura umožňuje napojení externích aplikací (e-shopy, aplikace podporující mobilní čtečky čárových kódů a jiné...).
 • Možnost pomocí vlastního skriptovacího prostředí upravit nebo rozšířit stávající chování jednotlivých částí systému. 

Poprodejní péče o zákazníka

 1. Osobní péče ABRA Asistenta - každému zákazníkovi je přidělen ABRA Asistent, který je mu k dispozici při řešení dotazů a požadavků při provozu systému.
 2. E-mailová HOT Line
 3. Telefonická HOT Line - platí pro zaplacenou licenční podporu.
 4. Nově vydané verze a aktualizace - zákazník si může zdarma stáhnout novou verzi přímo z webu ABRY. Platí pro zaplacenou licenční podporu.
 5. Řešení požadavků pomocí vzdálené správy - připojíme se vzdáleně k zákazníkovi přes internet a vyřešíme problém pomocí vzdálené správy. Platí pro zaplacenou licenční podporu.
 6. Data Support - analýza dat zákazníka při řešení problémů, úprav programu atd.
 7. Konzultační služby - zákazník si objednává služby konzultanta pro specifické úpravy svého systému. Služba je placená.
 8. Přístup do znalostní databáze - nepřetržitý přístup k databázi řešení nejčastějších problému.
 9. Komplexní vzdělávací program - nabízíme široké spektrum bezplatných školení, seminářů a e-learningových kurzů. Platí pro zaplacenou licenční podporu.
 10. Doživotní záruka - garantujeme doživotní záruku na funkčnost system. Platí pro zaplacenou licenční podporu.

Charakteristika modulů ABRA G1

Systém ABRA G1 je modulární systém. Jednotlivé moduly jsou navzájem provázané, spolupracují spolu a tvoří ucelené řešení pro Vaši společnost. Provozovat je lze v jednofiremní i vícefiremní instalaci, na jednom, i více než stu počítačů současně. ABRA G1 je složen z následujících modulů:

 • daňová evidence s možností vedení jedné nebo více firem
 • pokladna, banka a homebanking
 • majetek
 • skladové hospodářství pro více skladů, objednávky, čárové kódy
 • mzdy
 • kniha jízd
 • nákup a prodej
 • CRM
 • maloobchodní prodej
 • restaurační prodej a gastrovýroba
 • Business Intelligence
 • a další

Jádro systému

 • evidence firem - obchodních partnerů (podpora práce s provozovnami)
 • zobrazení údajů o firmě načtených on-line z obchodního rejstříku atd.
 • možnost klíčování firem podle definovatelných klíčů (vlastností)
 • evidence osob s možností přiřazení k firmám
 • pomocí funkce Souvislosti umožňuje rychlé zobrazení všech dokumentů přiřazených k firmě
 • sledování změn na dokladech, firmách, skladových kartách atd. (ukládá se stav před změnou, po změně, datum a autor změny)
 • evidence elektronických dokumentů ve formě přílohy dokladů, firem, skladových karet atd. (dokumenty je možné vkládat celé, jsou pak uloženy v databázi nebo lze vkládat odkazy na existující dokumenty)
 • definovatelné položky, formuláře a číselníky
 • kompletní popis struktur projektu (tabulky, business objekty atd.) je spolu s dokumentací pro otevřené rozhraní v souboru G1doc.chm, součástí popisu otevřeného rozhraní jsou i příklady ve zdrojovém kódu
 • standardní rozhraní OLE/COM umožňuje napojení externích aplikací
 • DBTool (nástroj pro práci s databází)
 • kompletní nápověda ke všem modulům a částem systému je standardní součástí systému
 • vybrané procesy (typicky vytváření nových dokladů, uzávěrek apod.) jsou popsány v samostatném souboru nápovědy Quick start (viz. soubor abraG1qs.chm)

Daňová evidence

Nehledě na velikost, právní formu, obrat nebo počet zaměstnanců je účetnictví základním stavebním kamenem informačního systému každé firmy. Podpora cizích měn na všech dokladech a výstupech, tisk knihy faktur (i zpětně k datu), vzájemné zápočty, kurzovní lístek s historií a možností aktualizace z Internetu, tisk peněžního deníku z prvotních dokladů nebo sestavení a přímý tisk DPH přiznání s možností elektronického odeslání.

 • podpora cizích měn na všech dokladech a výstupech
 • tisk knihy faktur (i zpětně k datu)
 • vzájemné zápočty
 • kurzovní lístek s historií a možností aktualizace z Internetu
 • členění dat po střediscích, zakázkách, obchodních případech
 • typy příjmů a výdajů pro začlenění položek do daňové evidence
 • tisk peněžního deníku z prvotních dokladů
 • sestavení a přímý tisk DPH přiznání s možností elektronického odeslání

Nákup

Modul Nákup vám spolehlivě pohlídá potřeby skladu pomocí tvorby objednávek a průběžným doplněním zásob včetně jejich stavu, eviduje i rezervace a nevyřízené požadavky, přehled dodavatelů na skladových kartách využijete k automatickému vytváření požadavků.

 • evidence dodavatelů na skladových kartách (využití při automatické tvorbě požadavků na vystavené objednávky)
 • hromadné generování požadavků na nové objednávky (podle stavu skladu, očekávaných objednávek přijatých a dříve odeslaných objednávek vydaných)
 • příjem na sklad lze časově rozdělit na kusový příjem dovolující expedici a pozdější doplnění nákupních cen a nákladů spojených s pořízením zboží
 • agenda JSD, výpočet DPH na vstupu v režimu reverze charge

Prodej

Při prodeji vás bude patrně nejvíce zajímat možnost detailního vyhodnocení prodeje podle zvolených parametrů a rychlé vyhledání informací o obchodním partnerovi. Vaši ekonomové přivítají sledování platební morálky, manažerům se bude líbit podpora prodejního reportingu a účetní zaujme provázanost zálohových plateb s fakturami a hotovostními účtenkami se skladovými doklady a objednávkami.

 • zařazování firem do dealerských skupin včetně vyhodnocování dealerů
 • individuální slevy a splatnosti vázané k firmě
 • tvorba ceníků, tabulek dealerských a kusových slev, možnost individuálních ceníků pro firmy i jednotlivé sklady
 • možnost využití množstevních a dealerských slev, slev podle finančního objemu a slev ručně zadaných na celý doklad nebo na jednotlivé řádky
 • možnost zadání a sledování povolených kreditů pro pohledávky ke každé firmě nebo provozovně
 • agenda Nabídky a Objednávky
 • možnost rezervace zboží na skladě včetně priorit rezervací
 • plné i částečné vyřízení objednávky
 • vracení na sklad se skladovou vratkou a návazným vrácením peněz nebo vystavením dobropisu
 • agendy vydaných a přijatých faktur, dobropisy a zálohové listy
 • podpora potvrzování dobropisů
 • podpora danění záloh
 • lze kombinovat textové řádky, řádky s textem a cenou a zboží ze skladu
 • sledování nezaplacených faktur zákazníka při fakturaci, sledování kreditů
 • upomínky a penalizační faktury
 • reporty pro vyhodnocení prodeje

Pokladna

Podobně jako o bankovních účtech potřebujete mít dokonalou evidenci také v hotových penězích. Modul Pokladna systému ABRA Gx vám umožní vést jich neomezený počet v libovolných měnách a eviduje finanční prostředky, jejich příjem, výdej a k tomu přiřazené doklady. V cizích měnách podporuje uzávěrky s výpočtem kurzových rozdílů.

 • neomezené množství pokladen v libovolných měnách
 • pokladní příjmy a výdeje a k nim inverzní doklady vrácení příjmů a výdajů
 • podpora pro hromadné zaúčtování pokladních účtenek
 • pro pokladny v cizích měnách uzávěrky s výpočtem kurzových rozdílů

Skladové hospodářství

Ve skladu oceníte zejména přehled, rychlost a přesnost expedice, dokonalou evidenci dokladů a podporu moderních technologií.

 • vedení skladové evidence i pro více skladů (FIFO, průměr)
 • podpora kategorizace a členění položek s využitím nabídkového víceúrovňového menu zboží pro rychlou orientaci ve skladu
 • podpora práce s čárovými kódy EAN a pokladními kódy PLU
 • možnost definice makrokaret pro zboží skládající se z více komponent vedených na samostatných kartách
 • možnost práce se sériovými (výrobními) čísly a šaržemi
 • evidence obrázků na skladových kartách
 • evidence obalů
 • možnost hromadného označení položek ve skladu a jejich jednorázového převzetí do dokladu
 • možnost mazání a opravy skladových dokladů
 • podpora pro provedení inventury na libovolném skladě
 • výkazy Intrastat, ESL a další tiskové výstupy a reporty

Polohované sklady

Ve skladu oceníte zejména přehled, rychlost a přesnost expedice, dokonalou evidenci dokladů a podporu moderních technologií. Proto vás systémy ABRA Gx v každém okamžiku informuje o stavu a pohybu zásob i objednaného zboží, podporuje začlenění položek do kategorií a umožňuje evidenci dodavatelů, odběratelů, sériových nebo výrobních čísel a šarží. Zatímco podpora čárových i pokladních kódů je samozřejmostí, možnost vložení obrázků zboží do skladových karet je příjemným netradičním doplňkem.

 • evidence zboží na jednotlivých pozicích ve skladu
 • evidence rozměrů a nosnosti pozic
 • hodnocení dostupnosti pozic
 • preferované pozice pro jednotlivé druhy zboží
 • rezervace pozic pro konkrétní zboží
 • vazba na běžné skladové doklady
 • přesuny mezi pozicemi

Maloobchodní prodej

Při prodeji v maloobchodě je jedním z nejdůležitějších požadavků plynulost a svižná obsluha - nespokojený zákazník totiž patrně příště vyhledá konkurenci. Proto jsme při vývoji věnovali takovou pozornost jednoduchosti a rychlosti všech operací.

Modul Maloobchodní prodej je určen pro maloobchodní a velkoobchodní prodejny, kde je kladen maximální důraz na rychlost a plynulost prodeje, jednoduchost ovládání a stabilitu systému. Díky přímému napojení na moduly skladu a podnikové pokladny tvoří systém ABRA s pokladním prodejem ucelené řešení pro každou obchodní firmu.

První, kdo ocení výhody pokladního systému, je zákazník. Nejdřív si všimne rychlejšího odbavení. Obdrží účtenku se všemi náležitostmi zjednodušeného daňového dokladu, ze kterého je dobře patrné, co koupil, resp. co obsluha namarkovala a kolik zaplatil. Ocení i absenci omylů v určování cen zboží a chybiček při sčítání a násobení.

Druhým, kdo bude spokojen, je uživatel systému. Pokladní systém přes komfortní dialog kasy, využívající technologii „Smart line“, která umožňuje jednoduché a rychlé ovládání, přináší vysokou efektivitu obsluhy pokladny při prodeji.

Napojení na celý informační systém navíc umožňuje jmenovitou evidenci vybraných zákazníků, vyhodnocení objemu jejich nákupu, na jehož základě lze případně poskytovat různé výhody při dalších nákupech. Každá z těchto maličkostí zvyšuje spokojenost zákazníka a jak známo, spokojený zákazník je pro firmu tou nejlepší reklamou.

Pro koho je Maloobchodní prodej určen

 • prodejny potravin (supermarkety, pultové prodeje)
 • prodej bílé i černé techniky
 • prodej drogerie, sportovních potřeb
 • samostatné prodejny i sítě prodejen...

Maloobchodní prodej ABRA umožňuje

 • ovládání prostřednictvím standardní
 • nebo speciální klávesnice
 • ovládání pomocí dotykového displeje
 • prohlížení cen na volně přístupném terminálu
 • všestranná podpora čárových kódů

Vlastnosti Maloobchodního prodeje

 • identifikace zboží čárovými kódy EAN, kódy PLU, vlastními interními kódy, vyhledávání v seznamu
 • generování vlastních čárových kódů EAN ke skladovým kartám
 • podpora speciálních čárových kódů (váha, cena...), vyhledávání v seznamu, fulltextové vyhledávání
 • automatický prodej obalů vázaných na zboží
 • prodej podle ceníků a nastavení oceňování ze skladu, různé ceníky pro různé odběratele
 • nastavitelný odpis prodeje ze zásob skladů:
  • odpis zboží hned po uložení dokladu (využijí obchody, které potřebují on-line sledovat stav zásob)
  • odpis zboží dávkově na požádání (využijí prodejny s velkou obrátkou zboží, protože jednotlivé položky se odepisují sečtené)
 • automatické zaúčtování prodeje
 • rozsáhlý systém slev a přirážek při prodeji, podpora slevových karet s čárovými kódy
 • placení v hotovosti, kreditními kartami, šeky, stravenkami atd. Jeden účet je možné platit několika různými způsoby i měnami
 • přehledné účtenky pro zákazníky s volitelným vzhledem a obsahem
 • individuální sledování tržeb u prodavačů, převod tržeb do firemní pokladny a automatické zaúčtování
 • ochrana hesly před neoprávněným přístupem, individuální práva pro každého prodavače
 • podpora dotykového displeje – definice až 900 položek zboží na samostatných tlačítkách
 • podpora specializovaných pokladních periferií (tiskárny účtenek připojitelné na LPT, COM, USB; pokladní zásuvky připojitelné přes COM i tiskárnu; zákaznické displeje, snímače čárových kódů, váhy připojené online i offline, pokladní klávesnice
 • detailní informace o prodávaném zboží
 • účtenky se tisknou ve znakovém režimu maximální rychlostí tiskárny, nikoli v grafickém režimu Windows. To umožňuje použít i levné mozaikové tiskárny, nejsou nutné grafické termální tiskárny
 • tisknout lze již v průběhu zadávání jednotlivých položek, nebo na závěr vše najednou
 • podpora prodeje zboží s výrobními čísly
 • účtenky se tisknou ve znakovém režimu maximální rychlostí tiskárny, nikoli v grafickém režimu Windows. To umožňuje použít i levné mozaikové tiskárny, nejsou nutné grafické termální tiskárny
 • tisknout lze již v průběhu zadávání jednotlivých položek, nebo na závěr vše najednou
 • podpora prodeje různých balení zboží (kus, krabice, paleta)
 • možnost prodeje z několika skladů současně na jednu účtenku
 • možnost prodeje různým zákazníkům za různé ceny
 • obrázek zboží při vyhledávání v ceníku
 • podpora fiskálních tiskáren podle zákona č. 215/2005 Sb. o registračních pokladnách

Podporovaný pokladní hardware

Pokladní periferie:

 • snímače čárových kódů klávesnicové i sériové, CCD i laserové
 • zákaznické displeje
 • monitory k pokladnám, LCD, dotykové panely
 • paragonové tiskárny jehličkové i termální, připojitelné na LPT, COM, USB
 • pokladní zásuvky připojené přes COM i tiskárnu
 • programovatelné pokladní klávesnice

Speciální hardware:

 • pokladní váhy zapojené do systému
 • pokladní váhy s tiskem
 • tiskárny čárových kódů
 • přenosná zařízení pro sběr dat

Pro další informace si můžete stáhnout informační leták modulu Maloobchodní prodej→ (ZIP soubor, 226 kB).

Restaurační prodej

Restaurační prodej je skupina speciálních agend určená pro realizaci prodeje s možností obsluhovat zároveň více otevřených účtů. Pomocí těchto agend můžete realizovat prodej v restauracích a jiných gastronomických provozech. Ovládání je optimalizováno tak, aby vlastní prodej od zadání prodejních položek, přes tisk objednávkových bonů, až po zadání platby a tisk účtenek, byl velmi rychlý a systém byl bez problému provozovatelný i ve větších restauracích, barech, pivnicích ap.

Vlastnosti restauračního prodeje

 • prodej přes komfortní dialog restaurační kasy, využívající technologii „Smart line“ pokladních systémů TANGO, která umožňuje jednoduché a rychlé ovládání s krátkou dobou zaučení personálu a vysokou efektivitou obsluhy pokladny při prodeji
 • možnost ovládaní kasy přes dotykový displej (Touch Screen)
 • markování na libovolný počet stolů a židlí
 • možnost otevření několika účtenek na jednom stole / židli
 • tisk objednávkových bonů volitelně přímo na kase nebo na vzdálené tiskárně např. v kuchyni, s možností tisku vzkazů pro kuchaře
 • prodejní místa uživatelsky definovatelná včetně grafického vzhledu a umístění na kase
 • štěpení účtů, slučování účtů, přesun na jiné místo, placení části účtu
 • placení v hotovosti, kreditními kartami, šeky, stravenkami atd., jeden účet lze platit současně několika různými způsoby i měnami
 • přehledné účtenky pro zákazníky s volitelným vzhledem a obsahem.
 • individuální sledování tržeb, převod tržeb do firemní pokladny a automatické zaúčtování prodejů
 • ochrana hesly před neoprávněným přístupem, individuální práva pro každého číšníka
 • možnost prodeje z několika skladů současně na jednu účtenku
 • přímé napojení na gastro výrobu zpracovávající výrobu podle vystavených objednávkových bonů
 • zpracování předávací inventury mezi směnami (tzv. hárek nebo zrcadlo) přímo na kase
 • systém podporuje používání tiskáren s fiskálním modulem

Gastrovýroba

Gastro výroba je skupina agend, které rozšiřují možnosti skladového hospodářství o odpis materiálu - surovin použitých na výrobu vlastních výrobků (jídel apod.) podle zadaných norem a následné naskladnění těchto hotových produktů - výrobků. Možnost použití např. v oblasti gastronomických provozů.

Vlastnosti předurčují modul Gastrovýroba pro použití všude tam, kde se z nakupovaných surovin vyrábí (připravují - tedy vaří, pečou, smaží ap.) vlastní gastronomické výrobky a také tam, kde se tyto výrobky distribuují (prodávají), tedy např. v gastronomických provozovnách těchto typů:

 • restaurace
 • kavárny, vinárny, bary
 • prodejny rychlého občerstvení, cukrárny
 • výrobny lahůdek, cukrářských výrobků
 • kuchyně veřejných, závodních, školních aj. jídelen
 • kuchyně nemocnic, lázeňských sanatorií atd.

Vlastnosti gastrovýroby

 • normy pro výrobky gastronomických provozů všeho druhu s možností vkládat dále nedělitelné suroviny i polotovary s vlastní normou (víceúrovňové normy)
 • zobrazení struktury normy ve formě stromu
 • zobrazení výskytu surovin použitého v normách
 • popis pracovního postupu s možností uložit obrázek výrobku
 • předběžná kalkulace výrobní ceny výrobku
 • výrobní listy - popisují průběh výroby od sestavení seznamu výrobků, přes výpočet požadovaných surovin, jejich změn, úprav a náhrad oproti normám, až po odpis surovin ze skladu a příjem hotových výrobků na sklad
 • možnost použití příručního meziskladu surovin
 • možnost vyrábět předem na sklad (pro lázeňské dietní stravování, podnikové stravovací provozy, lahůdkářské výrobny apod.) nebo provádět odpis surovin zpětně podle prodejů markovaných na kase restauračního prodeje
 • sestavení výrobního listu podle objednávkových bonů z restaurační kasy, ale i podle objednávek přijatých, dodacích listů a faktur nebo ručně
 • zobrazení obsahu výrobního listu ve formě stromové struktury z pohledu výrobků i surovin
 • sledování norem spotřeby ve stravovacích provozech (tzv. stravní jednotky)

Banka

Ať už máte jeden účet nebo jste klienty více bank, modul Banka vám je pomůže všechny efektivně spravovat. Zcela jistě uvítáte dokonalý aktuální přehled o všech pohybech a zůstatcích na kontech, agendu platebních příkazů i platební kalendář, dohledání dokladů nebo uzávěrky v cizích měnách s výpočtem kurzových rozdílů u účtů v cizích měnách. To vše samozřejmě s obousměrnou elektronickou výměnou dat mezi systémem ABRA Gx a bankami.

 • umožňuje neomezené množství bankovních účtů, vč. účtů v cizích měnách
 • agenda bankovních výpisů, dohledávání placených dokladů dle variabilních symbolů i ručně
 • agenda platebních příkazů, platební kalendář
 • pro banky v cizích měnách uzávěrky s výpočtem kurzových rozdílů bankovních účtů
 • obousměrná elektronická výměna dat mezi systémem ABRA a bankami (ovladače pro všechny běžné banky)
 • podpora Homebankingu

Adresář

 • umožňuje evidenci firem - obchodních partnerů (s možností evidovat u každé až tři adresy) a evidenci lidí v těchto firmách
 • rychlé vyhledávání podle názvu, IČO, DIČ, PSČ, města, ...
 • možnost klíčování firem podle zvolených klíčů (vlastností) s následnou možností označování a výběru skupiny firem se společnými hodnotami klíčů
 • možnost zařazování firem do dealerských skupin včetně automatického vyhodnocování dealerů
 • individuální sleva a splatnosti vázané k firmě
 • možnost zadání a sledování povolených kreditů pro pohledávky ke každé firmě
 • předdefinované tisky ve formě seznamu nebo na štítky - samolepicí etikety

Evidence DPH

 • číselníky sazeb DPH a DPH indexů
 • sestavení a přímý tisk daňového přiznání DPH, včetně možnosti přímo formuláře DPH přiznání
 • podpora potvrzování dobropisů - doklad, který aktivuje dobropis do DPH přiznání

Cizí měny

 • agenda kurzovního lístku, s možností nastavení i několika měnových unií, sledování historie kurzovního lístku
 • doklady kurzových rozdílů a závěrkových kurzových rozdílů generované pro doklady v cizích měnách

Mzdy a personalistika

Péče o zaměstnance a všechny činnosti s tím spojené jsou náročným úkolem v každé společnosti. S naším systémem dosáhnete prokazatelného snížení nákladů věnovaných mzdovému účetnictví a personalistice.

 • evidence personálních a mzdových listů, průměrů, srážek
 • podpora všech typů pracovních poměrů s možností evidence více pracovních poměrů k jednomu zaměstnanci
 • podpora organizační struktury organizace – strukturovaný seznam zaměstnanců
 • možnost přizpůsobení mzdové evidence potřebám organizace
 • podpora urychlení zadávání vstupních údajů metodou definovatelných vstupních oken
 • agenda výkonů – zpracování podkladů pro mzdy z docházkových systémů, modulu Výroba...
 • automatický výpočet mezd podle výpočtových schémat na základě evidovaných údajů
 • automatický výpočet ročního zúčtování daní
 • zpracování měsíčních a ročních uzávěrek s výstupy pro účetnictví
 • zpracování hromadních příkazů k úhradě a elektronická vazba na peněžní ústavy
 • výstupy ve formě definovatelných sestav a formulářů
 • sestavy a výkazy pro zdravotní pojištovny, sociální a finanční úřady
 • propojení na automatický docházkový systém

Majetek

Od pořízení, přes evidenci s fotografiemi, hodnotu a odpisy až po jeho vyřazení - o majetku své společnosti máte vždy dokonalý přehled.

 • komplexní evidence hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
 • evidence drobného dlouhodobého majetku
 • členění majetku podle druhu, fyzického umístění a odpovědné osoby
 • agenda pořízení majetku s možností čerpání částek z pořizovacích dokladů
 • definovatelné daňové i účetní odpisové skupiny
 • podpora odepisování podle životnosti
 • přebírání účetních odpisů podle daňových a také naopak daňových podle účetních (v souladu s poslední novelou zákona)
 • možnost přerušení odpisování v jednotlivých letech
 • pokračování v již začatém odpisování
 • přecenění a technická zhodnocení včetně sledování překročení ročního limitu částky pro technické zhodnocení s možností čerpání částek z pořizovacích dokladů, možnost odkladu uplatnění technického zhodnocení
 • částečné nebo úplné vyřazení majetku
 • plná podpora evidence souboru movitých věcí obsahujících oceněné prvky
 • přímá vazba dokladů do účetnictví
 • přehledové výstupní sestavy, vč.odpisového plánu, tisku karet, atd.

Kompletace

Modul vám pomůže snadno a efektivně řídit kompletaci vlastních výrobků ve skladovém hospodářství systémů ABRA Gx, a to od vyskladnění použitého materiálu až po hotové výrobky, připravené vydat se na cestu k vašemu zákazníkovi. Spolupracuje s objednávkami, dodacími listy a fakturami "na pozadí", takže vás zbaví manuálního sestavování kompletačních listů a eliminuje tak možné chyby.

 • normy pro kompletované výrobky s možností vkládat vedle dále nedělitelného materiálu i kompletované polotovary s vlastní normou (víceúrovňové normy)
 • zobrazení struktury normy ve formě stromu
 • zobrazení výskytu materiálu použitého v normách
 • popis pracovního postupu s možností uložit obrázek výrobku
 • předběžná kalkulace výrobní ceny výrobku
 • kompletační listy - popisují průběh zakázek od sestavení seznamu výrobků, přes výpočet požadovaného materiálu, jeho změny, úpravy a náhrady oproti normám, až po odpis materiálu ze skladu a příjem hotových výrobků na sklad
 • zobrazení obsahu kompletačního listu ve formě stromové struktury z pohledu výrobků i materiálu
 • import výrobků do kompletačního listu z přijatých objednávek, dodacích listů a faktur
 • kompletace výrobků uvedených na přijatých objednávkách, dodacích listech nebo fakturách „na pozadí“, tj. automatická kompletace vyvolaná z příslušné agendy bez nutnosti ručního sestavovaní kompletačního listu

CRM

Plnění požadavků zákazníků vyžaduje dostupnost přesných záznamů o styku se zákazníky, aktivní přístup při vyhledávání dalších služeb a dodávek zákazníkům, rychlé a pečlivé řešení problémů. Nástroj podpory obchodu a služeb se tak stává jednou z nejdůležitějších složek informačního systému.

 • evidence aktivit vzhledem k zákazníkům
 • řízení vlastních zdrojů (plánování aktivit uživatelům/rolím ve firmě s možností předání úkolů)
 • sledování časového vytížení vlatních kapacit
 • evidence aktivit na jednom místě – zadávání aktivit, dokladů, pracovních poznámek a souvislostí
 • sledování aktivit nejen u zákazníků, ale také u osob, středisek, zakázek, obchodních případů...
 • informační panel CRM
 • segmentace zákazníků
 • evidence obchodních příležitostí
 • evidence obchodních dokumentů a smluv přímo v systému
 • možnost propojení na MS Outlook
 • přímá spolupráce s agendou Call Centrum

Call-centrum

V době, kdy platí, že je těžké klienta získat, ale ještě těžší jej udržet, se oddělení zákaznické podpory stává klíčovou příčkou na firemním žebříčku. Modul CRM proto vašim snahám o proaktivní péči vychází všemožně vstříc a vzájemné propojení s call-centrem skýtá záruku, že právě těm vašim zákazníkům se dostane služeb na profesionální úrovni.

 • signalizace příchozích hovorů včetně zobrazení informací o volajícím
 • rychlé dohledání volajícího i volaného podle textového řetězce
 • možnost zaznamenat informace o hovoru do CRM
 • možnost tvořit libovolné doklady během hovoru
 • evidence historie hovorů
 • možnost realizace odchozích hovorů s využitím telefonních čísel v adresáři
 • aktualizace telefonních čísel v adresáři na základě dat z uskutečněných hovorů

Evidence pošty

Žijeme sice v době e-mailů, instant messengerů a IP telefonie - přesto si však pošta a zásilkové služby na odliv zákazníků stěžovat nemohou. Balík, dobírku nebo katalog na křídovém papíru přes internet prostě nepošlete - proto jsme v systémech ABRA Gx připravili kompletní modul elektronické podatelny, který veškeré administrativní poštovní úkony od evidence až po hromadný tisk obálek a poukázek zvládne hravě za vás.

 • evidence došlé i odeslané pošty
 • tisk podkladů pro Českou poštu
 • podpora více poskytovatelů poštovních služeb (Česká pošta, PPL, DHL, různé kurýrní služby apod.) včetně automatizovaného výpočtu poštovného na základě definovatelných ceníků
 • podpora bezhotovostní platby poštovného poskytovateli poštovních služeb, tisk souvisejících dokladů (podací archy, evidenční lístky a dekádní výkazy)
 • podpora hotovostní platby poštovného poskytovateli poštovních služeb
 • podpora vytváření hromadných zásilek
 • hromadný tisk adresních štítků a potisk obálek ze záznamů v odeslané poště
 • hromadný tisk dobírkových poukázek z připojených zdrojových dokladů k záznamům v odeslané poště
 • přehledy nákladů na poštovné po střediscích pro rozúčtování nákladů

Business Intelligence

Podstatou tohoto silného nástroje, který slouží řídícím pracovníkům jako podklad pro klíčová manažerská rozhodnutí, je analýza dat, shromážděných v systému ABRA Gx. Nabízí předdefinované pohledy v oblastech prodej, sklad a účetnictví, kde uživatel získá rychlý přístup k základním informacím, které může díky definovatelným parametrům intuitivně měnit. Získává tak rychlý přístup k informacím, na jejichž základě může ovlivnit jakýkoliv firemní proces.

ABRA Business Intelligence umožňuje vytváření přehledů, grafů i vlastních kalkulačních položek, jejich ukládání, přenos do aplikace Excel i export grafů do obrázku a přehledů do HTML stránky.

 • předdefinované manažerské pohledy v oblastech:
  • Prodej
  • Sklad
  • Účetnictví
 • možnost vytváření přehledů a grafů
 • možnost vytváření vlastních kalkulačních položek
 • podpora skupinování položek a úrovní
 • možnost uživatelských úprav
 • možnost využití funkce drag and drop
 • podpora funkce drildown a drilup
 • ukládání nadefinovaných přehledů a grafů
 • podpora přenosu do MS Excel
 • export grafů do obrázku a přehledů do HTML stránky

SCM - nástroj pro řízení dodavatelského řetězce

 • Obchodní společnosti pomůže vyřešit problém při stanovování optimálního množství zboží na skladě
 • Výrobní společnosti pomůže plánovat optimální zásoby, nákup materiálu a produkci polotovarů potřebných pro výrobu

SCM je rozšiřujícím modulem ERP systému ABRA Gx a plně nahradí původně používané excelovské aplikace. Poskytuje přehled o stavech a tocích materiálu a zboží tak, jak se pohybují mezi dodavatelem a odběratelem. Je využitelný jak v segmentu obchodních firem s vlastním skladem, tak i pro výrobní podniky. Hlavním cílem SCM je snížení stavu nutných skladových zásob za podmínky, že produkty jsou pro odběratele k dispozici v požadovaném čase.

Modul je určen pro optimalizaci skladování a přesunu materiálů, nedokončené výroby či výrobků a poskytuje nástroje pro plánování nebo realizaci nákupu ve správný čas a ve správném množství. Umožňuje také naprosté přizpůsobení specifickým požadavkům každého uživatele pomocí sady nastavovacích agend. Implementovaný scripting dovoluje další modifikace a rozšíření o libovolnou další funkčnost.

Skriptování

Požadavky na ERP systémy jsou téměř vždy individuální - proto musí být plně elastické, aby se bez problémů přizpůsobily všem firemním procesům. Systémy řady ABRA Gx obsahuje mnoho nástrojů, jak produkt upravit podle přání a potřeb uživatele. Nová funkcionalita Skriptování umožní do existujících objektů (Business objektů, agend a nevizuálních číselníků) zařadit vlastní programový kód, který se bude vykonávat spolu s pevným kódem daným výrobcem. Tímto způsobem je možné vytvořit nové chování a případně upravit stávající přesně na míru. Všechny nástroje jsou integrální součástí produktu a není třeba nic doinstalovávat.

Projektová dokumentace

Nejen evidence veškeré dokumentace, ale také vyhodnocování úkolů a možnost doplnění o kapacitní plánování zdrojů vám nabídne modul Projektová dokumentace. Podnikáte-li ve stavebnictví, projektování, architektuře a příbuzných oborech, pak je tento doplněk k systému ABRA Gx moderním a energickým nástrojem.

 • evidence dokumentace vázané k projektu
 • evidence úkolů i jejich následného ověření
 • řetězení úkolů
 • vyhodnocování úkolů
 • možnost doplnění o kapacitní plánování zdrojů

Administrace

 • definice seznamu uživatelů a jejich přístupových práv, s možností uživatele zařazovat do skupin a práva nastavovat i pro skupiny
 • přístupová práva se definují k objektům (sklady, pokladny, řady dokladů, ...) i následně k funkcím, které se použijí na objekty s právem možnost použít
 • aktivace systému a správa jednotlivých licencí, správa firem multiverze
 • možnosti zálohování a přenosů dat mezi vzdálenými instalacemi

Reporty, sestavy a formuláře

 • mnoho předdefinovaných formulářů a sestav ve všech modulech a agendách
 • tisky ceníků včetně fotografií
 • sestavy pro tisk štítků
 • formuláře pro tisk všech dokladů
 • sestavy pro tisk knih všech dokladů
 • závěrkové výkazy v Excelu
 • sestavy pro vyhodnocení prodeje a nákupu
 • sestavy pro kontrolu závazků a pohledávek
 • sestavy pro tisk stavu skladu
 • vizuální editor tiskových sestav a reportů s jednoduchým průvodcem pro vytvoření sestavy
 • DynSQL editor (editor SQL dotazů a reportů)
 • manažerské výstupy
 • definovatelné výkazy v Excelu s možností zobrazovat data on-line načtením ze systému
 • možnost exportovat data do kontingenčních tabulek a grafů
 • možnost exportovat data do OLAP datových skladů

Účetní program ABRA G1 pro vedení daňové evidence můžete zakoupit v našem obchodě BlahaSoft za velmi výhodných podmínek - poštovné zdarma, flash disk jako dárek atd. Ceny za základní daňovu evidenci jsou již od 1990,- Kč bez DPH.